POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów.

Migracja to nie zbrodnia.pdf

W dniach październiku 2012 roku w czterech strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców (w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Lesznowoli i Przemyślu) z sześciu funkcjonujących w Polsce miał miejsce protest, w którym wzięło udział ponad 70 cudzoziemców. Był to pierwszy tego rodzaju przypadek w Polsce. Wcześniej nie zdarzało się, by w jednym czasie tak wielu cudzoziemców przebywających w ośrodkach strzeżonych podjęło wspólną akcję protestacyjną. W związku z protestem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarządziło kontrolę strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Do równoległego monitoringu zaproszone zostały także dwie organizacje pozarządowe – Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. W ramach wizyt przeprowadzonych w listopadzie 2012 r. organizacje przygotowały niezależny raport.

PL_powroty_e.pdf

Prawnicy i pracownicy Programu Prawnej dla Uchodźców i Migranów opracowali broszurę informacyjną nt. warunków skorzystania z możliwości dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia. Broszura została przygotowana w ramach projektu "POWROTY. Informacja i pomoc prawna dla powracających migrantów".

Broszura jest dostępna w 7 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej, rosyjskiej, arabskiej, gruzińskiej oraz wietnamskiej.

VIET_powroty_e.pdf

Tình nguyện hồi hương – bản thông tin cho người nước ngoài hồi hương

ROS_powroty_e.pdf

Добровольное возвращение – пособие для возвращающихся мигрантов

GRU_powroty_e.pdf

ნებაყოფლობითი დაბრუნება - ცნობარი ნებაყოფლობითი დაბრუნების მსურველი მიგრანტებისთვის

FRA_powroty_e.pdf

Retour volontaire - guide pour les migrantes de retour

ANG_powroty_e.pdf

Voluntary return – guide for returning migrants                                                                                                                                                                                    

ARAB_powroty_e.pdf

العودة الطوعية  دليل للمهاجرين العائدين
                                                                                                                                                                                                                           

PUBLIKACJA_HR_5.6.pdf

W dniu 31.05.2014 r. odbyła się prezentacja raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej pt. "Wciąż za kratami", który powstał po kontroli wdrożenia rekomendacji zawartych w raporcie MSW oraz raporcie obu organizacji z 2013 r. pt. "Migracja to nie zbrodnia". Poprzedni raport był wynikiem kontroli przeprowadzonej wspólnie przez przedstawicieli MSW oraz HFPC i SIP po masowych protestach w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.