POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów.

Od lipca 2012 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje projekt „POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów”, który potrwa do czerwca 2015 r. Projekt, poprzez pomoc prawną i udzielanie informacji oraz wyjazdy do ośrodków strzeżonych ma się przyczynić do przestrzegania praw osób powracających do kraju pochodzenia. W ramach projektu prawnicy świadczą bezpłatną pomoc wszystkim Cudzoziemcom, którzy:

  1. Nie posiadają wymaganego zezwolenia na pobyt w Polsce;
  2. Otrzymali decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia Polski lub o wydaleniu i którzy chcą skorzystać z możliwości dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia;
  3. Nie otrzymali jeszcze ostatecznej decyzji odmownej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w Polsce i chcą dobrowolnie wrócić do kraju pochodzenia;
  4. Posiadają status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub tymczasową w Polsce, ale decydują się na skorzystanie z możliwości dobrowolnego powrotu.

Szczególny nacisk będzie kładziony na pomoc powracającym migrantom wymagającym specjalnej uwagi (małoletnim bez opieki, kobietom samotnie wychowującym dzieci, osobom niepełnosprawnym).

Prawnicy projektu dzielają porad prawnych z zakresu dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia, procedury wydaleniowej oraz po umieszczeniu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców lub Areszcie w Celu Wydalenia.

W ramach projektu zostanie także opracowana przez prawników Fundacji ulotka w następujących językach: angielskim, francuskim, rosyjskim, gruzińskim, chińskim, arabskim i polskim. Ulotka będzie również dostępna w wersji elektronicznej na stronie Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w zakładce „Publikacje”

Dyżury odbywają się w siedzibie Fundacji przy ul. Zgoda 11, w pokoju nr 413. Porady udzielane są zgodnie z kolejnością przyjścia beneficjentów – należy zapisać swoje nazwisko na liście dostępnej u prawnika w dniu dyżuru. Nie ma możliwości zapisania się z wyprzedzeniem. 

Lawyer's duty days are in Foundation office at Zgoda str. 11, room 413 on Mondays and Wendesdays. After arival, please, put your name on the list- the lawyer calls clients in such order.

Юристы принимают в офисе Фонда, комната 413 по понедельникам и средам. После прибытия запишите, пожалуйста, свою фамилию в список- юрист принимает по очереди.

Można się kontaktować z nami również telefonicznie pod numerem 22 556 44 66, za pośrednictwem faksu 22 556 44 51 lub mailowo: refugees@hfhr.org.pl

Projekt realizują: Ewa Ostaszewska- Żuk, Jacek Białas, Daniel Witko i Zuzanna Popielarska.